วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

การจัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปี การก่อตั้งหน่วยทหารในภาคใต้ ในวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

                   - พ.ท. พสิษฐ์ เพชรหลิม รอง หส.ผศ.น.ศ. และพนักงาน ผศ.น.ศ. ร่วมงานการจัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปี การก่อตั้งหน่วยทหารในภาคใต้ ในวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวรหลักจารึก พุทธศักราช ๒๔๕๙    ( บริเวรหน้าศูนย์การฝึกนักวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๑ )

กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ร.ต.ท. ยอดชาย บุญสุข ณ วัดชะเมา ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


- นายวินิจ จุทอง หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ศ. และพนักงาน ผศ.น.ศ ไปร่วมงาน กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ร.ต.ท. ยอดชาย บุญสุข ณ วัดชะเมา ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙

 เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ทางสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับ มทบ. ๔๑ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงนำ้พระ และรดนำ้ขอพรผู้บังคับบัญชา 
ใน ๘ เม.ย. ๕๙ เวลา ๐๗๐๐ น. ณ สโมสรวีรไทย  นางสุวดี สุวรรณคีรี ผช.ผศ.น.ศ. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.น.ศ. ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว


วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วันสถาปนา ทภ.๔


         - เมื่อ ๘ ก.พ. ๕๙ พ.ท. พสิษฐ์ เพชรหลิม รอง หส.ผศ.น.ศ. และพนักงาน นำทหารผ่านศึก สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา เข้าพบปะ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ณ บก.ทภ. ๔   ในวันสถาปนา ทภ.๔                                                                               


วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


       - พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว รองเเม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ๓ ก.พ. ๕๙ ณ อนุเสาวรีย์ วีรไท ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช และ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ ผศ.น.ศ. ทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร และ ครอบครัวทหารผ่านศึกร่วมกันรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) ณ ผศ.น.ศ.วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

วันกองทัพไทย


          - พ.ท. พสิษฐ์ เพชรหลิม รอง หส.ผศ.น.ศ. พร้อมพนักงาน ผศ.น.ศ. นำทหารผ่านศึกในสมัยสงคราม มหาเอเชียบูรพา , เกาหลี เวียดนาม , การรบภายในประเทศ เข้าร่วมงาน วันกองทัพไทย  ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 เมื่อ 18 ม.ค. 59 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็น ข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็น ข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
                         - พ.ท. พสิษฐ์ เพชรหลิม รอง หส.ผศ.น.ศ. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.น.ศ. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็น ข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน